MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY
ZDUŃSKA WOLA - KARSZNICE
ŁĄCZNIK S8


Tę stronę odwiedziło już 7765 gości Dziękujemy


Logo: Fundusze Europejskie


Logo: Promuje Łódzkie
Logo: Miejski obszar funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - Węzeł S8
Logo: Unia Europejska


Herb: Powiat Zduńskowolski
Powiat Zduńskowolski

Herb: Powiat Łaski
Powiat Łaski

Herb: Gmina Zduńska Wola
Gmina Zduńska Wola

Herb: Gmina Sędziejowice
Gmina Sędziejowice

Herb: Miasto Zduńska Wola
Miasto Zduńska Wola


SPOTKANIA INFORMACYJNE 22-24.11.2017 r.

W dniach od 22 do 24 listopada 2017 r. Powiat Zduńskowolski wraz z partnerami projektu zorganizował spotkania informacyjne z mieszkańcami powiatu
zduńskowolskiego i łaskiego, na których omawiana była dokumentacja projektowa nowo budowanej drogi. Celem konsultacji, prowadzonych przez realizatorów projektu oraz wykonawcę, firmę Włodan spółka jawna z Porszewic i podwykonawcę odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji projektowej firmę MAJOR 7 sp. z o.o., z Łodzi było przedstawienie mieszkańcom powiatu zduńskowolskiego i łaskiego ostatecznego przebiegu nowo projektowanej drogi oraz ustalenie szczegółów technicznych związanych z zaprojektowanymi zjazdami z drogi powiatowej do poszczególnych posesji.

W pierwszej części spotkań przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli zaprezentowali szczegółowe informacje o zadaniu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Omówiony został m.in. zakres rzeczowy zadania, wartość kontraktu i główne cele realizacji projektu. W kolejnym etapie wykonawca wraz z podwykonawcom przedstawili zarówno metodologię opracowania dokumentu, jak i omówili krok po kroku każdy odcinek budowanego „Łącznika S8”.

Podczas każdego ze spotkań odbywał się panel dyskusyjny, w trakcie którego wszyscy zainteresowani mogli wypowiedzieć swoje opinie, sugestie i uwagi odnośnie opracowywanego dokumentu, a także przeanalizować kwestię związane ze zjazdami z drogi powiatowej do poszczególnych posesji. Konsultacje społeczne odbyły się w następujących terminach i miejscach:
• 22 listopada 2017 r. (środa) godz. 17:00 – 20:00
Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie, ul. Łaska 5
• 23 listopada 2017 r. (czwartek) godz. 11:00 – 15:00
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41
• 24 listopada 2017 r. (piątek) godz. 17:00 – 20:00
Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Filia w Karsznicach, ul. 1 Maja 5-7


Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, Filia w Karsznicach:

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zduńskiej WoliSala Ochotniczej Straży Pożarnej w MarzeninieKONSULTACJE/SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI